Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Tellen is
leuker als je
erbij danst.

Ziekmelding
Het is voor ons altijd belangrijk om te weten wat er aan de hand is. Bel daarom voor schooltijd op als uw kind ziek is of door een andere reden niet op school kan komen.
U kunt de voicemail inspreken. Deze wordt iedere ochtend afgeluisterd.
Graag vermelden om welk kind het gaat en in welke klas het kind zit.


Vrijstelling schoolbezoek buiten de vakanties
Verlof buiten de vakantieperiode is in specifieke gevallen bespreekbaar, bijvoorbeeld bij verhuizing, huwelijk van bloed- of aanverwanten, of als het beroep van een van de ouders daartoe aanleiding geeft. U kunt minimaal twee maanden van tevoren schriftelijk een verzoek indienen bij directeur.

Kijk voor meer informatie in de verlofregels.

U kunt het aanvraagformulier hier downloaden.

U vult het formulier in en levert het in op de administratie van school. Vervolgens ontvangt u per post een door de directeur ondertekende beschikking.