Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Tellen is
leuker als je
erbij danst.

Vrij maar niet vrijblijvend!


De naam vrijeschool is honderd jaar geleden ontstaan. Vrij betekende in die tijd ‘vrij van overheidsinvloed op de inhoud en inrichting van de school’. Inmiddels zijn er wereldwijd zo’n 1000 vrijescholen.


Alle leerlingen van een vrijeschool krijgen, klassikaal les en gaan vervolgens gedifferentieerd verder met de lesstof. Leerkrachten geven structuur, houvast, rust en aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van ze gevraagd wordt.


Naast de standaard lessen zoals taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschool kinderen zich gemakkelijker tot zelfstandige mensen, met vertrouwen in zichzelf en respect en eerbied voor anderen en hun omgeving. Het onderwijs is geïnspireerd door het gedachtegoed van Steiner. Hij gaat er vanuit dat elk kind van nature speciale talenten en behoeften heeft, die wij door middel van onderwijs kunnen stimuleren en ondersteunen.