Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Tellen is
leuker als je
erbij danst.

Schooltijden

Wij hebben een continurooster.

Alle klassen (inclusief de kleuterklassen) gaan van maandag t/m vrijdag van 8.30 - 14.00 uur naar school.

Pauzes
Ochtendpauze
10.30 – 10.45
Middagpauze12.15 – 12.30