Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

De vrijwillige ouderbijdrage


De school vraagt aan u een ouderbijdrage. Met de bijdrage organiseren wij extra activiteiten en specifiek vrijeschool gerelateerde onderwijszaken, zoals bijvoorbeeld de natuurlijke materialen die we gebruiken en de biologische voeding. Wij gebruiken de ouderbijdrage voor kosten die we maken in categorie 4 van schoolkosten zoals door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is gedefinieerd. Dit kunt u hier nalezen.


De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage. Het onderwijs in Nederland is immers gratis. We benadrukken de vrijwilligheid, omdat alle kinderen recht hebben op het onderwijs dat zij nodig hebben, ongeacht de financiële middelen van hun ouders. Onze leerlingen zullen nooit worden uitgesloten van de extra’s die wij met de ouderbijdrage kunnen realiseren. Uiteraard is een hogere bijdrage, als u die makkelijk kunt missen, ook van harte welkom. Wij zullen die zeker goed besteden aan mooie activiteiten voor de kinderen en ons hierover in ons jaarverslag verantwoorden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de directeur van de school.


De ouderbijdrage wordt bij ons op school als volgt besteed:

  • Aanstellingen voor extra ondersteuning leerlingen
  • Eurtimielessen en muzikale begeleiding
  • Vaklessen houtbewerking/techniek, Engels
  • Lesmaterialen vaklessen en periode-onderwijs
  • Jaarfeesten
  • Specifieke bijscholing vrijeschool leerkrachten
  • Extra kosten schoolmeubilair
  • Extra kosten onderhoud schoolgebouw en terrein
  • Lidmaatschap Vereniging van Vrijescholen en VBS
  • Een deel van de kosten voor de muzieklessen

De MR, waarin ook ouders vertegenwoordigd zijn, heeft ingestemd met de bedragen en de bestemming van de ouderbijdragen.


Elk jaar geeft het bestuur een verantwoording op de uitgaven en het financiële beleid aan de MR, ouder- en personeelsgeleding.