Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle scholen voor voortgezet onderwijs in Hoorn. Als de leerlingen naar voortgezet vrijeschoolonderwijs willen, dan kunnen ze terecht in Amsterdam (Geert Groote College) of wat de meeste leerlingen doen, in Bergen (Adriaan Roland Holstschool) .