Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Tellen is
leuker als je
erbij danst.

Op onze school hanteren wij nog het onderscheid tussen de kleuterklas en de overige klassen vanwege het specifieke karakter van het kleuteronderwijs. Een kleuter moet plezier hebben op school. De voornaamste bezigheid van kleuters is dan ook spelen. Daarmee wordt de creativiteit en de fantasie geprikkeld.


Alles in de kleuterklas nodigt uit tot spel. Door middel van het vrije spel krijgt de kleuter de ruimte zich naar eigen aard te ontwikkelen. Het spelmateriaal is zoveel mogelijk gemaakt van natuurlijk materiaal en nodigt het kind uit zijn zintuigen en fantasiekrachten te ontwikkelen.

Ook in het leren neemt het vrije spel een belangrijke plaats in. Met het luisteren naar verhalen, het nazeggen en meespelen van rijmpjes, versjes, taalspelletjes en het kijken naar prentenboeken maken ze spelenderwijs kennis met taal. Tijdens deeg kneden, brood bakken, tellen in de kring, meten met lappen en passen met blokken, wordt voorbereidend gerekend.


Onze vroegste ervaringen kunnen we ons vaak niet meer herinneren, maar deze zijn wel diep verankerd. Ze vormen de basis waarop wij als volwassenen later denken en voelen. Zo vormen ook de ervaringen die een kind opdoet tijdens het spelen de basis voor het latere leerproces. De kinderen voldoen aan het einde van de kleutertijd aan de taal- en rekenvoorwaarden die nodig zijn om een goede start te kunnen maken met het taal- en rekenonderwijs in klas 1.


Dag-, week- en jaarritme zijn heel belangrijk in de kleuterklas. Ze geven vertrouwen en veiligheid. Alle activiteiten zijn ingebed in dit ritme: het vrije spel en het arbeidsspel, de jaarfeesten en het ritme van de natuur, de verhalen, de liedjes, versjes en vingerspelletjes, de knutselopdrachten.
Omdat een kleuter van nature nabootst, is het voorbeeld van de kleuterjuf belangrijk.


Parcival heeft drie kleuterklassen met rond de 28 kinderen. Kleuters van vier, vijf en zes jaar zitten bij elkaar in één klas. Zo leren de oudste kleuters vanzelfsprekend rekening te houden met de jongsten en leren de jongsten weer van de oudsten.


Een keer per week krijgen de kinderen buitenonderwijs. De kinderen gaan dan naar het Boezelbos om spelend en ontdekkend bezig te zijn in de natuur.


Gedurende het jaar organiseren wij meerdere ouderavonden om de ouders/verzorgers bij te praten over het wel en wee in de klas en de activiteiten.