Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Tellen is
leuker als je
erbij danst.

De school heeft voor de buitenschoolse opvang een contract afgesloten met Stichting Kinderopvang Hoorn. Wij maken veelal gebruik van SKH Zonnelicht, één van de locaties van Stichting Kinderopvang Hoorn.

SKH Zonnelicht sluit vanwege de visie op de pedagogische aanpak goed aan bij het vrijeschoolonderwijs.

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij:
SKH Zonnelicht
Gording 123
1628 JG Hoorn
Tel: 0229-508900
e-mail: zonnelicht@kinderopvanghoorn.nl
of : info@kinderopvanghoorn.nl
website: www.kinderopvanghoorn.nl


Stichting Kinderopvang Hoorn (Centraal Kantoor)
Postadres: Postbus 2278
1620 EG Hoorn
tel: 0229-248770
e-mail: info@kinderopvanghoorn.nl
website: www.kinderopvanghoorn.nl