Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

Geïnspireerd door de antroposofie zet Stichting Vrijescholen Ithaka zich in om het vrijeschoolonderwijs te bevorderen. Er zijn twee aandachtspunten: De scholen moeten het best mogelijke onderwijs leveren, zodat ieder kind kan worden wie hij of zij is. De scholen moeten optimale omstandigheden creëren voor medewerkers om hun bijdrage aan de pedagogische opdracht te leveren. De nauwe samenwerking tussen de Ithaka-scholen moet alle scholen de kennis en inspiratie bieden om een uitstekende vrijeschool te zijn. Niet volgens een opgelegd stramien, maar zoveel mogelijk in lijn met de eigen cultuur en identiteit.


Ithaka heeft het Koersplan 2023-2027 gemaakt met als motto: samen in ontwikkeling voor een betere wereld. Een prachtig, ambitieus en intern gedragen plan dat richting geeft aan de ontwikkeling van alle scholen die deel uitmaken van Ithaka.

Klik hier voor de samenvatting van het Koersplan.


Stichting Vrijescholen Ithaka

Postbus 92
2050 AB Overveen

Telefoonnummer 023-5272550
E-mailadres secretariaat@vsithaka.nl
Website www.vsithaka.nl