Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

Geïnspireerd door de antroposofie zet Stichting Vrijescholen Ithaka zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-Holland te bevorderen. Er zijn twee aandachtspunten: De scholen moeten het best mogelijke onderwijs leveren, zodat ieder kind kan worden wie hij of zij is. De scholen moeten optimale omstandigheden creëren voor medewerkers om hun bijdrage aan de pedagogische opdracht te leveren. De nauwe samenwerking tussen de Ithaka-scholen moet alle scholen de kennis en inspiratie bieden om een uitstekende vrijeschool te zijn. Niet volgens een opgelegd stramien, maar zoveel mogelijk in lijn met de eigen cultuur en identiteit.


Adresgegevens Stichting Vrijescholen Ithaka:

Correspondentieadres Postbus 92
2050 AB Overveen
Telefoonnummer 023-5272550
E-mailadres secretariaat@vsithaka.nl
Website www.vsithaka.nl