Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

Op 1 januari 2013 is de Stichting Vrijescholen Ithaka opgericht.
Hieronder vallen de vrijescholen in:
Alkmaar, Oudorp, Bergen, Hoorn, Purmerend, Zaandam, Haarlem (3 locaties), Haarlem Zuid (2 locaties), Hoofddorp, Castricum en Hillegom

De Bestuurder en de Raad van Toezicht onderschrijven en bewaken de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs en zijn juridisch eindverantwoordelijk voor de uitvoering daarvan. De Bestuurder mandateert een groot deel van haar bevoegdheden aan de directeur, zoals vastgelegd in het directiestatuut.

Adresgegevens Stichting Vrijescholen Ithaka:
Correspondentieadres Postbus 92
2050 AB Overveen
Telefoonnummer 023-5272550
E-mailadres secretariaat@vsithaka.nl
Website www.vsithaka.nl