Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Tellen is
leuker als je
erbij danst.

Met de klassen 1 t/m 6 bedoelen we wat op andere scholen de groepen 3 t/m 8 zijn. De leerkracht begeleidt de kinderen meerdere jaren. Hij/zij verzorgt in de klas de hoofdvakken en veel vaklessen. Voor een aantal vaklessen hebben we vakleerkrachten. Dit geldt voor euritmie (bewegingsles op muziek of gesproken taal) en bewegingsonderwijs.


In periodes van drie tot vier weken worden de vroege uren besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.


Naast de hoofdvakken krijgen de leerlingen vanaf de eerste klas verschillende vaklessen: handwerken, euritmie, Engels, schilderen, vormtekenen, knutselen, houtbewerking/techniek, gymnastiek en muziek. Klas 5 gaat ook in de moestuin van school (bij MAK Blokweer) aan de slag.


Tot en met klas 6 leggen we voor leerlingen de basis voor de rest van hun leven. We spreken de eigen wil aan en laten ze op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. Zo kunnen ze optimaal groeien met hun verstand én hun gevoel.


Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.