Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Tellen is
leuker als je
erbij danst.

In het vrijeschool onderwijs praten we nog over klassen. We beginnen te tellen na de kleutertijd. Elke schooldag begint met een half uur zelfstandig werk. In periodes van drie tot vier weken worden daarna de vroege uren besteed aan één hoofdvak. De eerste jaren zijn dat taal, rekenen en heemkunde. Vanaf klas 4 (groep 6) wordt aardrijkskunde en dierkunde gegeven, vanaf klas 5 plantkunde en geschiedenis en in klas 6 komen daar meetkunde, natuurkunde en mineralogie bij.


Naast Nederlands leren ze basiskennis van het Engels en Duits. Later op de dag, als de concentratie afneemt, houden de leerlingen zich bezig met houtbewerken, schilderen, muziek, drama, gym en euritmie. Er vindt regelmatige toetsing en begeleiding plaats wat wordt vastgelegd in het digitale leerlingvolgsysteem.


Tot en met klas 6 leggen we voor leerlingen de basis voor de rest van hun leven. We spreken de eigen wil aan en laten ze op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. Zo kunnen ze optimaal groeien met hun verstand én hun gevoel.


Gedurende het jaar organiseren wij ouderavonden per klas om de ouders/verzorgers bij te praten over de onderwijsvorderingen, de sfeer in de klas en de activiteiten. Daarnaast hebben de ouders/verzorgers ook individueel voortgangsgesprekken met de leerkracht van hun kind.