Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin loopt.

Aanmelden?


Wat leuk dat u interesse heeft in de Westfriese Vrije School Parcival!


Informatie

Indien u belangstelling heeft om eens bij ons op school te komen kijken, dan vragen wij u onderstaand interesseformulier in te vullen en te sturen naar: info@parcival-hoorn.nl

Wij nemen contact met u op en uitnodigen u uit voor een persoonlijke rondleiding door onze directeur, Frank Merten.


Leerling aanmelden

Onze school is een vrije school. Dat betekent dat ons onderwijs is gebaseerd op het educatieve gedachtegoed van Rudolf Steiner. Alle kinderen zijn welkom, mits de ouders de doelstellingen van de school onderschrijven en de kinderen aan de schoolactiviteiten deelnemen.

Wilt u uw kind bij ons op school aanmelden, dan kan dat als volgt:

  • Wanneer uw kind jonger is dan drie jaar, dan vraagt u middels onderstaand aanvraagformulier bij de administratie van de school een aanmeldformulier aan. Wij sturen u dat vervolgens toe. Alle formulieren zijn digitaal. Na het invullen stuurt u het formulier naar info@parcival-hoorn.nl Na ontvangst ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding. Als uw kind 3 jaar geworden is, ontvangt u automatisch van ons een (digitaal) inschrijfformulier.
  • Wanneer uw kind tussen de 3 en 4 jaar is, kunt u middels onderstaand aanvraagformulier bij de administratie van de school een (digitaal) inschrijfformulier aanvragen. Wij sturen u het formulier vervolgens toe. Nadat wij het ingevulde formulier van u ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging van de inschrijving. Na het invullen stuurt u het formulier naar info@parcival-hoorn.nl
  • Ongeveer 12 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, sturen wij u een (digitale) vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Rond dezelfde tijd neemt de kleuterjuf waarbij uw kind in de klas komt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal zij ook met u afspreken hoe het wennen gaat en wat de eerste officiële schooldag is. Meestal is dit de eerste dag nadat uw kind 4 jaar is geworden.

Uiteraard kunt u uw kind ook aanmelden als uw kind al op een anders school zit en u wilt overstappen. U kunt dan een afspraak maken met de directeur of onze intern begeleider voor een kennismakingsgesprek. Wanneer u na kennismaking uw kind bij ons wilt aanmelden, meldt u op de huidige school dat u uw kind wilt laten overstappen. Elke aanmelding wordt uitvoerig met ouders, leerkrachten en de vorige school besproken, waarbij gekeken wordt naar het kindbelang, groepsbelang en schoolbelang.


Wij mogen ons verheugen in een grote belangstelling voor onze school. Dit leidt er toe dat de kleuterklassen voor dit schooljaar en de schooljaren 2024-2025 en 2025-2026 vol zitten. Voor kinderen geboren voor 01-08-2022 geldt helaas een wachtlijst. Dat betekent dat het belangrijk is om uw kind vroeg aan te melden als u er zeker van bent dat u uw kind bij ons op school wilt plaatsen.


Meer hierover leest u in ons Aannamebeleid.


Interesseformulier/Aanmeldformulier