Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

De natuur leer je
beter kennen als
je er middenin loopt.

Aanmelden?


Wat leuk dat u interesse heeft in de Westfriese Vrije School Parcival!


Om een indruk van onze school te krijgen, bent u welkom op onze Open Dag, de inloopochtenden, open speelmiddagen en andere activiteiten.


Informatiedagen

Dit schooljaar hebben wij diverse inloopmomenten, waarop u een rondleiding en informatie over onze school en ons onderwijs krijgt.

I.v.m. de maatregelen die wij moeten nemen omtrent corona willen wij u vragen om u aan te melden voor de inloopochtenden, open speelmiddagen en open dag.

Telefoonnummer: 0229-231011

e-mail: info@parcival-hoorn.nl


Inloopochtenden (van 9.00 - 9.45 uur of van 9.45 - 10.30 uur)

Dinsdag 1 september 2020

Donderdag 5 november 2020

Dinsdag 2 maart 2021

Donderdag 20 mei 2021


Open dag (van 12.00 - 14.00 uur)

Woensdag 13 januari 2021


Open speelmiddagen (van 13.45 - 14.45 uur)

Dinsdag 6 oktober 2020

Dinsdag 24 november 2020

Dinsdag 9 februari 2021

Dinsdag 13 april 2021

Dinsdag 15 juni 2021


Informatie
Indien u belangstelling heeft om eens bij ons op school te komen kijken, dan vragen wij u onderstaand interesseformulier in te vullen en te sturen naar: info@parcival-hoorn.nl

Wij zullen contact met u opnemen en u uitnodigen voor een van onze inloopochtenden of open speelmiddagen.


Leerling aanmelden

Onze school is een vrije school. Dat betekent dat ons onderwijs is gebaseerd op het educatieve gedachtegoed van Rudolf Steiner. Alle kinderen zijn welkom, mits de ouders de doelstellingen van de school onderschrijven en de kinderen aan de schoolactiviteiten deelnemen.

Gedurende het schooljaar zijn er inloopochtenden en open speelmiddagen waar u samen met uw kind kennis kunt komen maken met de school.

Wilt u uw kind bij ons op school aanmelden, dan kan dat als volgt:

  • Wanneer uw kind jonger is dan drie jaar, dan vraagt u middels onderstaand aanvraagformulier bij de administratie van de school een aanmeldformulier aan. Wij sturen u dat vervolgens toe. Alle formulieren zijn digitaal. Na het invullen stuurt u het formulier naar info@parcival-hoorn.nl Na ontvangst ontvangt u van ons een bevestiging van de aanmelding. Als uw kind 3 jaar geworden is, ontvangt u automatisch van ons een (digitaal) inschrijfformulier.
  • Wanneer uw kind tussen de 3 en 4 jaar is, kunt u middels onderstaand aanvraagformulier bij de administratie van de school een (digitaal) inschrijfformulier aanvragen. Wij sturen u het formulier vervolgens toe. Nadat wij het ingevulde formulier van u ontvangen hebben, sturen wij u een bevestiging van de inschrijving. Na het invullen stuurt u het formulier naar info@parcival-hoorn.nl
  • Ongeveer 12 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, sturen wij u een (digitale) vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind. Rond dezelfde tijd neemt de kleuterjuf waarbij uw kind in de klas komt contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek zal zij ook met u afspreken hoe het wennen gaat en wat de eerste officiële schooldag is. Meestal is dit de eerste dag nadat uw kind 4 jaar is geworden.

Uiteraard kunt u uw kind ook aanmelden als uw kind al op een anders school zit en u wilt overstappen. U kunt dan een afspraak maken met de directeur of onze intern begeleider voor een kennismakingsgesprek. Wanneer u na kennismaking uw kind bij ons wilt aanmelden, meldt u op de huidige school dat u uw kind wilt laten overstappen. Elke aanmelding wordt uitvoerig met ouders, leerkrachten en de vorige school besproken, waarbij gekeken wordt naar het kindbelang, groepsbelang en schoolbelang.


Meer hierover leest u in ons Aannamebeleid.


Aanvraagformulier