Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Toch vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee kunnen we bijzondere extra voorzieningen bekostigen om de onderwijsmogelijkheden voor uw kind te verbeteren.


Uw bijdrage wordt onder meer besteed aan extra vakleerkrachten, de jaarfeesten, de bijzondere inrichting in de school en extra materialen zoals periodeschriften, extra tekenmateriaal en verf.


Elk jaar geeft het bestuur een verantwoording op de uitgaven en het financiële beleid aan de MR, ouder- en personeelsgeleding.