Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Tellen is
leuker als je
erbij danst.

Wanneer er een Vrijeschool wordt bezocht, waar ook ter wereld, is het onmiskenbaar; dit is een Vrijeschool. De Vrijeschool wordt gekenmerkt door een visie die is gebaseerd op het Antroposofisch gedachtengoed van Rudolf Steiner. Veel ouders die de Vrijeschool leren kennen geven aan dat de kinderen een breder onderwijspakket aangeboden krijgen. Naast taal en rekenen worden ook vreemde talen, euritmie, houtbewerken, toneelspelen, zingen, schilderen en vormtekenen aangeboden. De kleuters krijgen enkele dagen buiten onderwijs, de kinderen beheren een tuin en dragen duurzaam en met eerbied zorg voor hun omgeving. De jaarfeesten gebaseerd op de seizoenen en religieuze concepten vormt de verbindende rode draad voor kinderen en ouders.


Het onderwijs is gebaseerd op de ontwikkelingsstof die past bij de leerling en de fase van zijn ontwikkeling. De lesstof is dus niet de rode draad, de ontwikkelingsfase is leidend. In het onderwijs zijn Hoofd, Hart en Handen even belangrijk. De lichamelijk-motorische ontwikkeling (Handen) komt terug in alle lessen. Bewegen, klappen, lopen, rennen springen en dansen horen in lessen thuis. De betrokkenheid, inlevingsvermogen, sociaal IQ, zelfwaardering, zelfvertrouwen en gevoel voor schoonheid (Hart) zorgen ervoor dat een kind warmloopt voor de lessen. Zelf vol overgave, de ruimte om het zelf te mogen doen en het stimuleren van de creativiteit zorgt voor enthousiasme. Ten slotte het vermogen tot denken, concluderen, abstraheren en begrijpen (Hoofd). Het denken geeft overzicht en inzicht in processen. Het leerplan is zo ingericht dat kinderen tot een eigen oordeel en inzicht mogen komen. Nadenken en zelfstandig oordelen zorgen ervoor dat de leerling klaar is voor de zeer snel veranderende maatschappij van morgen.