Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

home

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Toch vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee kunnen we bijzondere extra voorzieningen bekostigen om de onderwijsmogelijkheden voor uw kind te verbeteren.

Uw bijdrage wordt onder meer besteed aan extra vakleerkrachten, de jaarfeesten, de bijzondere inrichting in de school en extra materialen zoals periodeschriften, extra tekenmateriaal en verf.

Elk jaar geeft het bestuur een verantwoording op de uitgaven en het financiële beleid aan de MR, ouder- en personeelsgeleding.

In onderstaand document leest u meer over de ouderbijdrageregeling:
Ouderbijdrageregeling m.i.v. 01-01-2017

 

 

Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage

 

Ouderbijdrage
Ouderbijdrage
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN