Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

home

Ondersteuning leerlingen

Elk kind is anders. En niet elk kind leert zonder problemen. Andere kinderen zijn juist weer heel snel. Daarom bieden wij waar nodig specifieke hulp, zoveel mogelijk binnen de klas. Dan stellen wij een persoonlijk handelingsplan op, gericht op het ontwikkelingsniveau, de leermogelijkheden. Dit wordt altijd met de ouders besproken. De intern begeleider bewaakt dit proces.

Op 1 augustus 2014 is de wet passend onderwijs ingegaan. Het doel van deze wetswijziging is om ieder kind onderwijs te bieden dat hem of haar zo goed mogelijk helpt ontwikkelenen zo thuisnabij mogelijk is. Om dit mogelijk te maken zijn scholen intensiever met elkaar gaan samenwerken. Onder passend onderwijs wordt verstaan dat elk kind het onderwijs krijgt, dat bij hem of haar past. Dat hoeft echter niet binnen het reguliere onderwijs te zijn. Soms kan een plaats op het SBO of SO geschikterzijn om passend onderwijs te krijgen.

Alle scholen voor primair onderwijs in de regio West Friesland, inclusief de scholen voor speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs, zijn verenigd in samenwerkingsverband De Westfriese Knoop. Dit samenwerkingsverband  ondersteunt de scholen bij het organiseren en aanbieden van passend en thuis nabij onderwijs.

 

 

Ondersteuning leerlingen

 

Ondersteuning leerlingen

 

Ondersteuning leerlingen
Ondersteuning leerlingen
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN