Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

home

Medezeggenschapsraad

Elke school is volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) uit 1992 verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, bestaande uit ouders en personeelsleden van de school.

De MR heeft een wettelijke taak die uiteen valt in een instemming-bevoegdheid en een adviesbevoegdheid. Dit betekent dat een aantal periodiek terugkerende zaken door de MR goedgekeurd dienen te worden zoals de begroting (o.a. de vrijwillige ouderbijdrage), jaarrekening, formatie, functiemix, vakantierooster, wijzigingen in lestijden, jaarplan, etc.

De MR heeft het schooljaar 2012-2013 bijdragen geleverd aan de volgende onderwerpen:

  • energiezuinigheid in de school
  • organisatie en management binnen de Vrije School
  • personele zaken
  • Intensief meegedacht en gestuurd bij de tot standkoming van Ithaca, (G)MR.

De MR bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten: Monique Moeskops, Riet Duinmeijer en Sandra Teerink(personeelsgeleding),  Marc Wester(secretaris), en Peter Jurjens.(voorzitter).

De doelstellingen van de MR voor het schooljaar 2013-2014 zijn o.a.:

  • Actief meedenken en sturen in het samenwerkingsproces  binnen Ithaca

Regelmatig bijeenkomen, themas bespreken en oudergroepen bijwonen. Zo willen wij graag de meningen peilen van ouders op onze school, omdat zij veel bij te dragen hebben aan het geluk van hun kind op school.

Sandra Teerink heeft namens de MR zitting in de GMR van de Stichting Vrijescholen Ithaka.

 

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN