Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

home

Medezeggenschapsraad

Elke school is volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) uit 1992 verplicht een medezeggenschapsraad te hebben, bestaande uit ouders en personeelsleden van de school.

De MR heeft een wettelijke taak die uiteen valt in een instemming-bevoegdheid en een adviesbevoegdheid. Dit betekent dat een aantal periodiek terugkerende zaken door de MR goedgekeurd dienen te worden zoals de begroting (o.a. de vrijwillige ouderbijdrage), jaarrekening, formatie, functiemix, vakantierooster, wijzigingen in lestijden, jaarplan, etc.

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad

 

Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN