Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

home

Directie

De directeur, Dick Bruin, is verantwoordelijk voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de school. Hij heeft een uitvoerende rol.

Het bestuur zorgt ervoor dat er een directeur is. Het aanstellen van een directeur geschiedt volgens een procedure waarin de MR een plaats heeft en waarin het college een adviserende rol heeft.

Taken van de directeur zijn met name:

Op financieel gebied:

Het opstellen van de begroting en de budgetten bewaken.

Op pedagogisch gebied:

Bijwonen en voorzitten van vergaderingen en het maken van roosters.

Op personeel gebied:

Arbobeleid, vacatures, ziekmeldingen, vervanging, formatie, taakbeleid en nascholing

Op PR gebied:

Eindredactie van ouderbulletin, schoolgids, jaaragenda, website en Facebook.

Op beheergebied:

Schoonmaak, onderhoud

Daarnaast onderhoudt de directeur contacten met het bestuur, de administratie, de MR, de ouders, overig personeel, de Gemeente, Inspectie en het administratiekantoor Onderwijsbureau Twente.

Directiespreekuur:

U kunt schriftelijk of telefonisch een afspraak maken voor een gesprek met de directeur. U kunt daarvoor contact opnemen met de administratie van school, tel: 0229-231011.

Bij afwezigheid of ziekte van de directeur worden de taken waargenomen door de plaatsvervanger, Joke Weijsenfeld.

 

Directie

 

Directie

 

Directie
Directie
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN