Taal begint met een
boeiend verhaal.

home

Continurooster en overblijven

Continurooster
De kinderen die tot 14.45 uur les hebben, blijven tijdens de middagpauze over op school. Er is dan een half uur pauze. De klassenleerkracht eet met de kinderen in de klas en houdt toezicht tijdens het buitenspelen.

Tussenschoolse opvang
Bij voldoende belangstelling (minstens 7 kinderen per dagdeel) kunnen wij volgend schooljaar weer TSO aanbieden op de maandag- en donderdagmiddag van 13.00 – 14.45 uur. Deze opvang wordt verzorgd door SKH Zonnelicht.

Deze opvang is bedoeld voor kleuters en de kinderen van klas 1 en 2.

De bijdrage voor deze service is € 7,50 per dagdeel.

Nadat u uw kind voor de TSO heeft opgegeven, graag vermelden of het voor maandag of donderdag of beide dagen is, ontvangt u van ons een bevestigingscontract.

Met ingang van het nieuwe schooljaar ontvangt u maandelijks een vaste factuur voor het aantal dagen dat de TSO op school aanwezig is. Ook als uw kind niet geweest is. Het bedrag zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid weken die er in die maand zitten, dus 4 of 5 weken. De factuur zal in geval u 1 dagdeel TSO afneemt 4 of 5 x € 7,50 bedragen (= € 30,= of € 37,50). Indien u 2 dagdelen gebruik wilt maken zal dat het dubbele worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Administratie: Marleen de Boer, info@parcival-hoorn.nl

 

Continurooster en overblijven

 

Continurooster en overblijven

 

Continurooster en overblijven
Continurooster en overblijven
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN