Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Muziekonderwijs


Vanaf de kleuterschool krijgen alle kinderen één keer per week les.

In de lagere klassen (kleuters vanaf 5 jaar t/m klas 2) wordt een goede basis gelegd m.b.v. de DaCapo methode*. De kinderen leren o.a. zuiver zingen, in canon zingen, handzingen en de stemmen worden verder ontwikkeld. Hun gevoel voor ritme en puls wordt aangestoken en verder ontwikkeld. Ze leren met kleine instrumentjes (b.v. eggshakers en claves) omgaan en ze leren de basis van het notenschrift. Coördinatie, samenwerking, timing, creativiteit en noten lezen, alles wordt spelenderwijs getraind.


De leerlingen van klas 3 t/m 6 krijgen muziekles op verschillende instrumenten (b.v. slagwerk, viool, hoorn, trompet, cello, gitaar e.d.). Elk half jaar wordt van instrument gewisseld, zodat in totaal 8 verschillende instrumenten aan bod komen.
In de toekomst zullen er naschoolse trajecten komen, waarin de kinderen in kleinere groepjes les kunnen krijgen op het instrument van hun keuze.

Waarom Muziekonderwijs?

Nog niet zo lang geleden dacht men dat een kind intelligent was als het goed scoorde in taal en/of rekenen. Inmiddels leven we met "de meervoudige intelligentie theorie" van Howard Gardner. We kunnen nu intelligent zijn op 8 verschillende gebieden:

  • Verbaal/linguïstisch
  • Logisch/mathematisch
  • Visueel/ruimtelijk
  • Muzikaal/ritmisch
  • Lichamelijk/kinesthetisch
  • Interpersoonlijk/sociaal
  • Intrapersoonlijk
  • Natuurgericht

Muziekonderwijs is het enige onderwijs dat al deze 8 gebieden aanspreekt en ook met elkaar in balans brengt. De resultaten daarvan zijn geweldig!De kinderen komen o.a. beter in hun vel te zitten, krijgen meer zelfvertrouwen, gaan beter presteren met de andere vakken op school (ook al gaat er tijd van de andere vakken af t.b.v. de muzieklessen), worden socialer enz. Daarnaast is muziek maken goed voor de gezondheid en stimuleert het een betere hersenontwikkeling! (zie het youtube filmpje van Erik Scherder over muziekEr zijn mensen die zich afvragen wat de toegevoegde waarde is van muziekles op school voor kinderen die al muziekles hebben buiten school.
Naast de hierboven beschreven voordelen, die je extra stimuleert, gebeuren er geweldige dingen in een klas die gezamenlijk muziekles heeft en in een school die voor dit programma gaat! Muziek verbindt! En hier profiteren niet alleen de kinderen en docenten van, maar ook de betrokken ouders profiteren mee.


Klassen worden hechter en er komt meer begrip, respect en waardering voor elkaar. Ook voor de kinderen die aanvankelijk een beetje buitenbeentjes zijn. Daarnaast leert een kind dat buiten school muziekles heeft over het algemeen vooral om het instrument van zijn/haar keuze zo goed mogelijk te bespelen. Er zijn veel (zelfs professionele!) musici die bijv. ritmisch of harmonisch zeer zwak zijn, of die niet kunnen zingen, wat zeer nadelig is voor een musicus. Ook samenspel wordt buiten school vaak matig tot niet ontwikkeld. Op school daarentegen ben je alleen maar aan het samenspelen. En als je op een gegeven moment met verschillende instrumenten gaat samenspelen, is het een groot voordeel als je uit ervaring weet wat er komt kijken bij bijv. blazen of juist strijken. En tenslotte brengt muziekonderwijs meer plezier in een school! Hiermee wordt een beter leerklimaat bevorderd!


Hallo Muziek, Hallo financiering

Zo’n omvangrijk project kost uiteraard veel geld voor de lessen door vakdocenten en de aanschaf van instrumenten.
Een instrument kost gemiddeld € 200,= tot €250,= per stuk. Na de aanschaf is er nog af en toe wat geld nodig voor onderhoud en kleine reparaties.
De kosten voor de lessen liggen gemiddeld rond de € 180,= per jaar per kind.


Er wordt voor de muzieklessen een vrijwillige bijdrage gevraagd van de ouders van € 10,= per maand (€ 120,= per jaar). Ook de Parcival draagt hieraan bij.

*De DaCapo methode is eigenlijk geen methode, maar een “benadering” volgens Jane Cutler, die deze methode al ruim 20 jaar ontwikkelt.