Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Zelf je doelen stellen en deze dan ook evalueren is een nieuw ontwikkeld concept op onze school. Uit de eigen beoordelingen (of van elkaar) wordt jaarlijks een portfolio samengesteld.


Een andere kijk op toetsen.
De directe aanleiding om op onze school op zoek te gaan naar alternatieven voor ons huidige toetsingssysteem, was de onvrede over de beperktheid en de eenzijdigheid van de informatie die de Cito-toetsen en Nio-eindtoets opleveren. Kort samengevat: beiden geven geen compleet beeld van de persoonlijke ontplooiing en er is geen samenhang met onze eigen pedagogische idealen (Steiner, R. 1919). Ons ideaal is om een breed spectrum van verworvenheden van de leerling zichtbaar te maken en de leerlingen intensiever te betrekken bij planning van leerstof en evaluatie. Onze wens tot een ingrijpende vernieuwing sluit naadloos aan bij de onderwijsvernieuwing, waarin de weg wordt beschreven van een toetscultuur naar een assessmentscultuur.
‘In een assessmentcultuur evalueert men ook de metacognitieve, de sociale en dynamische-affectieve vaardigheden’ (Dochy, Schelfhout en Janssens 2006). Deze beschrijving sluit aan bij de werkwijze op de vrijescholen, waarbij de drieslag: denken, voelen en willen een centrale rol speelt.


In dit artikel kunt u meer lezen.