Vrijeschool Parcival is de vrije school van Hoorn en Omstreken

Basisschool Parcival is de vrijeschool van Hoorn en omstreken

Het mooiste speelgoed
is je eigen fantasie

woensdag 19 januari 2022

Open Dag

Open dag


Wij nodigen u van harte uit om op woensdag 19 januari 2022 van 13.00 - 15.00 uur een kijkje te komen nemen op onze school. U krijgt een rondleiding en uitleg over onze school en ons onderwijs. Tevens is er ruimte om uw vragen te stellen.


Als je het aan onze ouders vraagt, dan horen we vaak dat men voor De Parcival kiest vanwege de warme huiselijke sfeer en de betrokken leerkrachten. Van de ontvangst in de kleuterklas tot aan het afscheid van klas 6 wordt uw kind liefdevol gezien en begeleid. We zien uw kind en wat het nodig heeft in zijn groei en ontwikkeling op alle gebieden.

Het kleuteronderwijs op De Parcival is uitstekend. Het onderscheidt zich op unieke wijze door de ochtenden in het Boezelbos, waar kinderen zich naar hartenlust op spelenderwijs mogen ontwikkelen in de natuur. Hiernaast zijn het ochtendspel, de aandacht voor de ambachten en kunstzinnige ontwikkeling belangrijke pijlers. Kinderen worden gestimuleerd in hun zelfstandigheid met aandacht en respect voor ieders uniekheid.

In de lagere schoolklassen wordt behalve in de bekende vakken zoals rekenen, lezen, taal, aardrijkskunde, heemkunde, geschiedenis, gymnastiek, handwerken en tekenen ook onderwijs gegeven in vreemde talen (Duits en Engels), tuinbouw, schilderen, euritmie (een bewegingskunst die uitgaat van ritme, klank, taal en muziek). Ook toneelspelen neemt een belangrijke plaats in.

Op de Parcival krijgen alle klassen muziekles van professionele musici van Hallo Muziek.

Wij ontmoeten u graag op 19 januari a.s. van 13.00 - 15.00 uur.