Als je iemand helpt
met lezen, gebruik je
ook je hersens.

home

Vertrouwenspersoon

In onze school streven wij ernaar de contacten tussen de ouders en leraren zo direct mogelijk te laten verlopen. Ouders die met bepaalde problemen of vragen over klas en kind zitten, richten zich tot de betreffende klassenleerkracht. Bij vragen of klachten op schoolniveau richt u zich tot de directeur.

Het kan voorkomen dat deze communicatielijnen toch niet tot een bevredigend resultaat leiden. In dat geval kunt u zich voor problemen op klassenniveau richten tot de directeur en voor problemen op schoolorganisatieniveau tot het bestuur. Onze school heeft zich aangesloten bij de “Klachtenregeling onderwijs West-Friesland”. De Regionale Klachtencommissie is een onderdeel van de GGD Hollands Noorden

Klachten kunnen worden ingediend door (ex-) leerlingen, ouders/ verzorgers/voogden van minderjarige (ex-)leerlingen, personeelsleden, leden van de directie, het bestuur en door personen die op een andere manier zijn verbonden aan de Westfriese Vrije School 'Parcival'.

Wanneer een klacht betrekking heeft op seksuele intimidatie, wordt deze in eerste instantie ingediend bij een speciaal daarvoor aangewezen contactpersoon binnen de school of bij de directeur. Vervolgens wordt de klager direct doorverwezen naar een van de regionale vertrouwenspersonen. Indien de klager dat wenst, helpt de vertrouwenspersoon de klager met het indienen van de klacht bij de regionale klachtencommissie en/of met het doen van aangifte bij politie/justitie. Indien dat nodig is, zorgt de vertrouwenspersoon bovendien voor opvang en verwijzing naar deskundige hulp.

Voor alle andere klachten (zowel schoolinhoudelijke als emotionele-bejegeningsklachten, denk aan discriminatie, pesten, agressie en geweld) geldt dat de school eerst zelf in goed overleg met de klager(-s) probeert een oplossing voor het probleem te vinden. Deze klachten kunnen worden ingediend bij de aangeklaagde zelf of bij de directeur van de school.

De contactpersoon van de school kan door de klager gevraagd worden om te bemiddelen. Als de klager niet tevreden is over de interne afhandeling van de klacht, kan deze zich wenden tot de regionale vertrouwenspersoon. Ook is het mogelijk de klacht direct bij de regionale klachtencommissie in te dienen.

U kunt hier de volledige klachtenregeling van de Stichting Vrijescholen Ithaka bekijken


Klachtencommissie:
G.G.D. Hollands Noorden
T.a.v. Externe Contactpersoon
Antwoordnummer 528, 1740 VB Schagen
Tel: 0880-100500

Regionaal Vertrouwenspersoon/Contactpersoon:
Ellen Labree

Vertrouwenspersoon/Contactpersoon binnen de school:
Monique Moeskops

 

 

Vertrouwenspersoon

 

Vertrouwenspersoon

 

Vertrouwenspersoon
Vertrouwenspersoon
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Klik hier voor de laatste nieuwsbrief
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
Parcival
Nachtegaal 146, Hoorn. Postadres: postbus 3019, 1620 GA Hoorn.
Tel. 0229 231011
info@parcival-hoorn.nl
Inloggen
Concept door Stopkracht - Websitebouw door All4Design
NAAR BOVEN